Masteroppgave: «En direktelinje til fansen»

«En direktelinje til fansen» er en retorisk studie av norske artisters kommunikasjon på sosiale medier ved publisering av nytt materiale. 

Marit & Marit
INSPIRERENDE: Marit & Marit i samtale til Lydliv.com (Foto: Desirée Skalle)

Våren 2016 leverte jeg min masteroppgave ved Institutt for nordisk og mediefag hos UiA. Oppgaven har tittelen «En direktelinje til fansen», og er en retorisk studie av norske artisters kommunikasjon på sosiale medier ved publisering av nytt materiale. Jeg undersøker hvordan Siv Jakobsen, Sondre Justad, Marit Larsen og Sondre Lerche bruker Facebook og Instagram til å promotere sine nyeste utgivelser.

Sammendrag: Promotering og identitetsbygging

Her følger oppgavens sammendrag:

Studien sammenligner to debutanters praksiser med praksisene til to etablerte artister. Problemstillingen som blir besvart er: ”Med hvilke retoriske strategierkommuniserer norske artister på Facebook og Instagram ved promotering av ny musikk?”.

Oppgaven studerer praksisene til artistene Sondre Justad, Siv Jakobsen, Sondre Lerche og Marit Larsen. Studien benytter teori om sosiale medier, promoteringsteori og klassisk retorikk som teoretisk rammeverk. Den har et kvalitativt fokus, og triangulerer multimodal retorisk tekstanalyse med kvalitative intervju.

Studien viser at samtlige artister i stor grad spiller på ethos- og pathosappeller i sin kommunikasjon, og at de utnytter de sosiale medienes egenart i måten de gjøre det på. De orienterer seg alle om både et promoteringsmodus og et identitetsbyggende modus, men i varierende grad og på ulike måter. Forskjellene i artistenes praksis er i stor grad knyttet til stilvariasjoner, og har i liten grad sammenheng med fartstid i bransjen.

Les gjerne oppgaven i sin helhet! 

%d bloggere like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close